Droga na koziniec 3

Inwestorzy nabywający apartamenty uprawnieni są do zwrotu podatku VAT.

Droga na koziniec 3

Jak otrzymać zwrot VAT ?

Możliwość uzyskania pełnego zwrotu podatku VAT dotyczy nie tylko firm, ale również osób fizycznych nie prowadzących zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Aby otrzymać zwrot podatku VAT apartament powinien być wykorzystywany w całości do wykonywania czynności opodatkowanych, z wyłączeniem użytkowania go w celach prywatnych (służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych). Oznacza to, że w przypadku najmu długoterminowego na cele mieszkaniowe, nie przysługuje możliwość odzyskania VAT.

Zwrot podatku VAT możliwy jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do lokali użytkowych. To czy dany lokal zostanie uznany za mieszkalny czy użytkowy zależy od przeznaczenia nieruchomości (cel zarobkowy lub mieszkaniowy) Tak więc używanie lokalu w całości do wykonywania czynności opodatkowanych podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc. (najem) daje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT.

Jak zatem otrzymać zwrot VAT i o czym należy pamiętać ?

  • Rejestracja – pierwszym i najważniejszym krokiem jest przede wszystkim zarejestrowanie się w charakterze czynnego podatnika VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy VAT wymagane jest złożenie urzędzie skarbowym właściwym wg. miejsca zamieszkania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Obowiązek ten powinien być dokonany przed wpłatą zaliczki, a jeśli to możliwe także przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu lokalu. (Osoby fizyczne, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą muszą posiadać status podatnika VAT czynnego). Zarejestrowanie się jako podatnik VAT nie oznacza podjęcia działalności gospodarczej, nie powoduje na przykład konieczności opłacania składek ZUS. Zaletą rejestracji jako czynny podatnik VAT jest możliwość odliczania od podatku VAT wydatków związanych z utrzymaniem apartamentu.

  • Wszystkie faktury dokumentujące wpłaty na zakup apartamentu należy ujmować w rejestrze zakupów VAT, a faktury VAT dla nabywców gości apartamentu, należy ujmować w rejestrze sprzedaży VAT (nie jest konieczne posiadanie kasy fiskalnej, o ile płatności dokonywane są na rachunek bankowy właściciela apartamentu). Na bazie prowadzonych rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT sporządzamy comiesięczną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny JPK-VAT, w których zostanie wykazana wartość podatku należnego i naliczonego, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca. (po upływie co najmniej 12 miesięcy istnieje możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT).

Ile trwa zwrot podatku VAT przy zakupie apartamentu ?

Zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika jest możliwy w następujących terminach: – do 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika (złożenia pliku JPK) , gdy podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną (dokonał sprzedaży usług) – 25 dni od dnia złożenia deklaracji, pod warunkiem, że wszystkie faktury dokumentujące zakupy ujęte w deklaracji zostały w całości zapłacone – 180 dni – najdłuższy termin zwrotu to sytuacja, gdy podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej czynności opodatkowanej (nie uzyskał żadnego przychodu)

DROGA NA KOZINIEC

Apartamenty z widokiem na Giewont !